nhân viên tesa

Giải pháp tin cậy cho nhiều phân khúc thị trường khác nhau

Đối tác của bạn về in flexo và in offset, sản xuất giấy và bìa gợn sóng, và các ngành công nghiệp gia công băng giấy khác.Công nghệ & Xu hướng

Chúng tôi cho rằng bạn cũng có thể quan tâm đến các trang nói về ứng dụng của chúng tôi