Băng keo nối dùng cho giấy và màng phim

Băng keo nối dùng cho giấy và màng phim

Các thế hệ băng keo nối mới nhất viết tiếp nên câu chuyện thành công của dòng sản phẩm tesa EasySplice® và các sản phẩm băng keo nối liên quan cho nhiều đối tượng thị trường khác nhau.Công nghệ & Xu hướng

Chúng tôi cho rằng bạn cũng có thể quan tâm đến các trang nói về phân khúc thị trường của chúng tôi