tesa_double-sided-mounting-pictures-001_300dpi

Nối

Băng keo nối giúp tối ưu hóa đáng kể các quy trình bằng cách đảm bảo có thể nối cuộn khi đang vận hành mà không xảy ra nguy cơ bị xét rách hoặc làm chậm quá trình.