Gắn thanh cái

Gắn thanh cái & cách điện

Sử dụng băng keo hai mặt mỏng của chúng tôi để gắn thanh cái và cách điện tối ưu trong các quy trình thủ công và tự động.

Gắn thanh cái

Đặc biệt trên các mô đun quang điện màng phim mỏng, thanh cái chạy trực tiếp qua khu vực pin hoạt động. Băng keo điện môi hai mặt của chúng tôi có lớp nền PET thực hiện hai chức năng: Loại băng keo này rất phù hợp để cố định dải băng vào kính được sơn phủ và để cách điện. Việc này làm tăng hiệu quả và chất lượng sản xuất.

Đặc tính sản phẩm:

  • Các sản phẩm rất mỏng
  • Có độ bền điện môi cao
  • Có khả năng chịu nhiệt độ lên đến 200 °C
  • Số lượng thành phần bay hơi ít

Sản phẩm