Electronics_Smartphone_003_300dpi

Băng keo xốp đặc biệt

Đối với các yêu cầu đặc biệt

Các sản phẩm SPF của chúng tôi tập trung vào các yêu cầu đặc biệt như khả năng tháo lắp vượt trội. Những đặc tính này được cung cấp trong các thiết kế keo cụ thể, chuyên dụng. Ngoài ra, dòng SPF của chúng tôi, cũng giống như các dang mục sản phẩm khác, cung cấp khả năng kháng va đậphiệu suất kết dính vượt trội.

Các ứng dụng nổi bật của dòng SPF của chúng tôi

Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn cấu kiện cho camera

Gắn linh kiện

Bảo vệ linh kiện với khả năng chống sốc, độ bền dán dính cao và khả năng tháo gỡ dễ dàng
Gắn pin

Bọc pin

Độ bền kết dính cao, khả năng kháng va đập vượt trội và khả năng tháo gỡ dễ dàng.
tesa-electronics-smartwatch-battery-mounting-illustration

Gắn pin

Độ bền kết dính cao, khả năng kháng va đập vượt trội và khả năng tháo gỡ dễ dàng.
tesa-electronics-smartphone-back-cover-mounting-illustration

Gắn nắp sau

Yêu cầu độ bền kết dính cao, yêu cầu cao về khả năng tháo lắp, chất nền LSE và dính kết nhanh chóng với áp suất thấp.

tesa® SPF 761xx

Trong dòng sản phẩm xốp tổng hợp SPF 761xx của chúng tôi, chất keo xốp đặc biệt kết hợp với lớp nền PET tạo ra các đặc tính khả năng tháo gỡ vượt trội: nhanh chóng và hoàn toàn sạch – không có keo thừa. Dòng sản phẩm này cung cấp độ thẩm thấu nhanh và kết dính tốt – cũng như trên chất nền LSE. Ngoài ra, thiết kế màu đen với lớp nền PET cung cấp đặc tính cản ánh sáng và khả năng cắt khuôn tốt.

tesa-761xx-synthetic-foam-quick-bonding-reworkable-double-sided-black-illustration

tesa-761xx-synthetic-foam-quick-bonding-reworkable-double-sided-black-illustration

Kết cấu
icon-lse

icon-lse

Hiệu suất LSE
icon_fast_residue_free

icon_fast_residue_free

Gỡ ra nhanh chóng và không để lại keo dư thừa
quick bonding icon

quick bonding icon

Kết dính nhanh chóng

Quý khách không tìm thấy giải pháp phù hợp?

Chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn trong danh mục của mình và bằng cách hợp tác với quý khách, chúng tôi có thể tạo ra các sản phẩm độc đáo và chuyên dụng đáp ứng nhu cầu cá nhân của quý khách.

Hãy gửi thư cho chúng tôi hoặc liên hệ với đại diện của chúng tôi ở địa phương quý khách.


electronics@tesa.com