Electronics_Smartphone_003_300dpi

Băng keo xốp đặc biệt

Đối với các yêu cầu đặc biệt

Các sản phẩm SPF của chúng tôi tập trung vào các yêu cầu đặc biệt như khả năng tháo lắp vượt trội. Những đặc tính này được cung cấp trong các thiết kế keo cụ thể, chuyên dụng. Ngoài ra, dòng SPF của chúng tôi, cũng giống như các dang mục sản phẩm khác, cung cấp khả năng kháng va đậphiệu suất kết dính vượt trội.

Các ứng dụng nổi bật của dòng SPF của chúng tôi

Gắn pin
Bọc pin
Độ bền kết dính cao, khả năng kháng va đập vượt trội và khả năng tháo gỡ dễ dàng.
tesa-electronics-smartphone-back-cover-mounting-illustration
Gắn nắp sau
Yêu cầu độ bền kết dính cao, yêu cầu cao về khả năng tháo lắp, chất nền LSE và dính kết nhanh chóng với áp suất thấp.
tesa-electronics-smartwatch-battery-mounting-illustration
Gắn pin
Độ bền kết dính cao, khả năng kháng va đập vượt trội và khả năng tháo gỡ dễ dàng.
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn cấu kiện cho camera
Gắn linh kiện
Bảo vệ linh kiện với khả năng chống sốc, độ bền dán dính cao và khả năng tháo gỡ dễ dàng

tesa® SPF 761xx

Trong dòng sản phẩm xốp tổng hợp SPF 761xx của chúng tôi, chất keo xốp đặc biệt kết hợp với lớp nền PET tạo ra các đặc tính khả năng tháo gỡ vượt trội: nhanh chóng và hoàn toàn sạch – không có keo thừa. Dòng sản phẩm này cung cấp độ thẩm thấu nhanh và kết dính tốt – cũng như trên chất nền LSE. Ngoài ra, thiết kế màu đen với lớp nền PET cung cấp đặc tính cản ánh sáng và khả năng cắt khuôn tốt.

icon-lse
icon-lse
Hiệu suất LSE
quick bonding icon
quick bonding icon
Kết dính nhanh chóng
tesa-761xx-synthetic-foam-quick-bonding-reworkable-double-sided-black-illustration
tesa-761xx-synthetic-foam-quick-bonding-reworkable-double-sided-black-illustration
Kết cấu
icon_fast_residue_free
icon_fast_residue_free
Gỡ ra nhanh chóng và không để lại keo dư thừa

Quý khách không tìm thấy giải pháp phù hợp?

Chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn trong danh mục của mình và bằng cách hợp tác với quý khách, chúng tôi có thể tạo ra các sản phẩm độc đáo và chuyên dụng đáp ứng nhu cầu cá nhân của quý khách.

Hãy gửi thư cho chúng tôi hoặc liên hệ với đại diện của chúng tôi ở địa phương quý khách.


electronics@tesa.com