Bảo vệ gờ vĩnh viễn

Bảo vệ gờ, cạnh vĩnh viễn

Băng keo bảo vệ gờ, cạnh vĩnh viễn của chúng tôi mang lại cho các mô đun không có khung thẩm mỹ cao và giảm tỷ lệ vỡ mô đun.