Điện tử cho ngành ô tô

Nhãn Nhận dạng

Dán nhãn an toàn chống trộm – nhãn laser của chúng tôi kết hợp đặc tính an toàn với màng phim phủ chất kết dính với sức kháng cao