tesa health markets

Thị trường y tế

tesa cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm dùng cho ứng dụng trên thị trường y tế cũng như nhiều chủng loại băng keo đặc biệt chuyên dùng cho công nghiệp chẩn đoán in vitro (IVD).Giải pháp cho thị trường y tế