Giải pháp kết dính của tesa phục vụ Thị trường Chăm sóc Sức khỏe

Thị trường Y tế

Chất kết dính tùy chỉnh và các giải pháp quản lý chất lỏng cho các thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm (IVD) trong thị trường chăm sóc sức khỏe

Màng phim ưa ẩm

Màng phim ưa ẩm

Màng phim ưa ẩm của chúng tôi đã được sử dụng thành công trong nhiều nghiên cứu khác nhau và việc sử dụng băng keo trên các cảm biến sinh học IVD đã xác nhận điều này. Màng phim ưa ẩm này có hiệu quả tuyệt vời và các đặc tính chống lão hóa.
Băng keo đệm IVD®

Băng keo đệm Spacer

Đếm chính xác – dung sai độ dày nhỏ và cắt theo khuôn chính xác là những tính năng chính của băng keo đệm.