Băng keo vải

Băng keo vải là sản phẩm lý tưởng dùng cho ứng dụng sửa chữa tạm thời. Loại băng keo vải này có thể bám dính lên bề mặt thô và có thể bóc ra nhanh chóng và sạch sẽ sau khi dán.Hiển thị bộ lọc
tesa® 4541
Specifications
vải chưa được tráng phủ
cao su tự nhiên
270 µm
16 %
tesa® 4549
Specifications
vải chưa được tráng phủ
cao su tự nhiên
300 µm
12.5 %
tesa® 4651
Specifications
vải phủ keo acrylic
cao su tự nhiên
310 µm
13 %
tesa® 4657
Specifications
vải phủ keo acrylic
cao su tự nhiên phản ứng với nhiệt
290 µm
7.5 %
tesa® 4660
Specifications
vải phủ keo acrylic
cao su tự nhiên phản ứng với nhiệt
262 µm
7.5 %
tesa® 4661
Specifications
vải phủ keo acrylic
cao su tự nhiên
300 µm
12 %
tesa® 4671
Specifications
vải phủ keo acrylic
cao su tự nhiên
280 µm
9 %
tesa® 4688
Specifications
vải ép PE
cao su tự nhiên
260 µm
9 %
tesa® 53799
Specifications
vải ép PE
cao su tự nhiên
310 µm
11 %
tesa® 53949 băng keo sần
Specifications
vải ép PE
cao su tự nhiên
310 µm
14 %