Gắn nẹp gia cường

Gắn các nẹp gia cường và thanh gia cố

Dễ dàng cố định các nẹp gia cường và các thanh gia cố hỗ trợ quá trình thi công của bạn trở nên hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các giải pháp băng keo của chúng tôi.