Trực quan chính về E-Mobility

Giải pháp băng dính cho ắc quy xe điện và e-mobility

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Lisa Wieghardt

Lisa Wieghardt

Market Manager
Market Management Industry Germany

Hãy gọi cho tôi

Giải pháp băng dính cho pin EV

Bảo vệ chống truyền nhiệt

Các giải pháp của chúng tôi giúp quý khách giữ an toàn cho hành khách của mình trong trường hợp truyền nhiệt nguy hiểm.

Nắp ắc quy chắn nhiệt
Cách điện

Bảo toàn thiết kế ắc quy và cung cấp nguồn điện cho các thiết bị điện tử hoạt động trong trường hợp có sự cố điện môi. Chúng tôi mang đến các giải pháp đáng tin cậy về bọc pin và cách điện cho toàn bộ khung mô-đun pin cũng như các thiết bị làm mát.

Gắn và đệm

Thiết kế mô-đun pin và bộ pin phụ thuộc vào sự an toàn, độ tin cậy và chi phí – với yếu tố hạn chế là giảm thiểu trọng lượng và không gian. Các giải pháp gắn và dán ép của chúng tôi giúp khách hàng OEM và OES trên toàn thế giới đạt được các mục tiêu về thiết kế và ngân sách của mình.

Gắn bộ phận phân loại
Quản lý nhiệt

Duy trì nhiệt độ thích hợp cho các viên pin và bộ phận điện tử có tính nhạy của quý khách bằng băng keo chịu nhiệt tesa®. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ về cách nhiệt cũng như dẫn nhiệt.

Quản lý nhiệt
Điểm nổi bật của các phân ngành
Bảo vệ chống truyền nhiệt

Các giải pháp của chúng tôi giúp quý khách giữ an toàn cho hành khách của mình trong trường hợp truyền nhiệt nguy hiểm.

Nắp ắc quy chắn nhiệt
Cách điện

Bảo toàn thiết kế ắc quy và cung cấp nguồn điện cho các thiết bị điện tử hoạt động trong trường hợp có sự cố điện môi. Chúng tôi mang đến các giải pháp đáng tin cậy về bọc pin và cách điện cho toàn bộ khung mô-đun pin cũng như các thiết bị làm mát.

Gắn và đệm

Thiết kế mô-đun pin và bộ pin phụ thuộc vào sự an toàn, độ tin cậy và chi phí – với yếu tố hạn chế là giảm thiểu trọng lượng và không gian. Các giải pháp gắn và dán ép của chúng tôi giúp khách hàng OEM và OES trên toàn thế giới đạt được các mục tiêu về thiết kế và ngân sách của mình.

Gắn bộ phận phân loại
Quản lý nhiệt

Duy trì nhiệt độ thích hợp cho các viên pin và bộ phận điện tử có tính nhạy của quý khách bằng băng keo chịu nhiệt tesa®. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ về cách nhiệt cũng như dẫn nhiệt.

Quản lý nhiệt