Gắn pin - Bước 1

Giải pháp tin cậy để dán và bóc tách không để lại vết keo

Với giải pháp Bond & Detach® của chúng tôi, chúng tôi đã cách mạng hóa khả năng dán lại bằng cách phát triển loại băng keo gắn vĩnh viễn linh kiện nhưng vẫn có lựa chọn bóc gỡ băng keo để sửa chữa hoặc tái chế mà không để lại vết keo.

Sản phẩm