Băng keo giấy

Các sản phẩm thao tác nhanh, dễ dàng và hiệu quả dùng cho che chắn đa năng, tất cả có mức giá vừa phải.Hiển thị bộ lọc

tesa® 4308

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
170 µm
13 %

tesa® 4309 PV1

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
170 µm
12 %

tesa® 4316 PV3

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
140 µm
10 %

tesa® 4317

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
140 µm
10 %

tesa® 4318 PV2

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
170 µm
12 %

tesa® 4319

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp cao
cao su tự nhiên
375 µm
58 %

tesa® 4322

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp cao
cao su tự nhiên
380 µm
58 %

tesa® 4323

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
125 µm
10 %

tesa® 4325

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
120 µm
10 %

tesa® 4329 PV1

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
125 µm
10 %

tesa® 4330

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
175 µm
12 %

tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive

Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic
80 µm
5 %

tesa® 4334 Precision Mask®

Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic
90 µm
4 %

tesa® 4341

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
190 µm
13 %

tesa® 4348

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
140 µm
10 %

tesa® 4406

Specifications
Giấy có mật độ thô ráp nhẹ
cao su tự nhiên
95 µm
7 %

tesa® 4423

Specifications
giấy trơn phẳng
cao su tự nhiên
145 µm
5 %

tesa® 4432

Specifications
giấy trơn phẳng
cao su tự nhiên
330 µm
6 %

tesa® 4434

Specifications
giấy trơn phẳng
cao su tự nhiên
670 µm
6 %

tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor

Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic
100 µm
5 %