Các giải pháp băng keo để cố định giàn lạnh

Giàn lạnh tủ lạnh

Giàn lạnh của tủ lạnh và tủ đông được gắn sát và chặt nhất vào phần thân polystyrene giúp mang lại tỷ lệ truyền nhiệt cao nhất.

Để có hiệu quả cao nhất, giàn lạnh tủ đông phải được gắn càng sát với phần thân polystyrene của thiết bị càng tốt. Điều này giúp mang lại tỷ lệ truyền nhiệt cao nhất. Quá trình này thậm chí hiệu quả hơn khi sử dụng băng keo có nền là lá nhôm mỏng.

Băng keo dùng cho ứng dụng này có lớp nền linh hoạt và có độ bền liên kết cao trên kim loại và polystyrene, trong khi lại dễ dàng tháo ra. Băng keo này có thể có hoặc không có lớp lót.

Sản phẩm