Giàn lạnh của tủ lạnh và tủ đông được gắn càng sát và chặt càng tốt

Giàn lạnh tủ lạnh

Giàn lạnh của tủ lạnh và tủ đông được gắn sát và chặt nhất vào phần thân polystyrene giúp mang lại tỷ lệ truyền nhiệt cao nhất.Để có hiệu quả cao nhất, giàn lạnh tủ đông phải được gắn càng sát với phần thân polystyrene của thiết bị càng tốt. Điều này giúp mang lại tỷ lệ truyền nhiệt cao nhất. Quá trình này thậm chí hiệu quả hơn khi sử dụng băng keo có nền là lá nhôm mỏng.

Băng keo dùng cho ứng dụng này có lớp nền linh hoạt và có độ bền liên kết cao trên kim loại và polystyrene, trong khi lại dễ dàng tháo ra. Băng keo này có thể có hoặc không có lớp lót.

Đọc thêm

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc
tesa® 50565
Specifications
phôi nhôm
acrylic
90 µm
8 %
tesa® 50575
Specifications
phôi nhôm
acrylic
120 µm
5 %
tesa® 60630
Specifications
phôi nhôm
acrylic
65 µm
3 %
tesa® 60632
Specifications
phôi nhôm
acrylic
65 µm
3 %
tesa® 60650
Specifications
phôi nhôm
acrylic
90 µm
6 %
tesa® 60652
Specifications
phôi nhôm
acrylic
90 µm
6 %
tesa® 60670
Specifications
phôi nhôm
acrylic
125 µm
8 %
tesa® 60672
Specifications
phôi nhôm
acrylic
125 µm
8 %
tesa® 88644
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
160 µm
Tải xuống