Các giải pháp băng keo để cố định giàn lạnh

Giàn lạnh tủ lạnh

Giàn lạnh của tủ lạnh và tủ đông được gắn sát và chặt nhất vào phần thân polystyrene giúp mang lại tỷ lệ truyền nhiệt cao nhất.

Sản phẩm