Băng keo màng phim

Băng keo màng phim có khả năng chịu lực với sự linh hoạt thuận tiện cho di chuyển hoặc thay đổi các bộ phận