Băng keo màng phim

Băng keo màng phim có khả năng chịu lực với sự linh hoạt thuận tiện cho di chuyển hoặc thay đổi các bộ phậnHiển thị bộ lọc

tesa® 4224

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %

tesa® 4287

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %

tesa® 4288

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
114 µm
35 %

tesa® 4289

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
144 µm
35 %

tesa® 4289

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
150 µm
35 %

tesa® 50204

Specifications
PE
acrylic cải tiến
28 %

tesa® 51010

Specifications
MOPP
cao su tổng hợp
124 µm
20 %

tesa® 51128

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
60 µm
30 %

tesa® 64283 PV1 Easy Unwinding

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
77 µm
35 %

tesa® 64284

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
110 µm
35 %

tesa® 64293

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
72 µm
30 %