Resealable Bag Closure Fingerlift

Dán các loại túi có chức năng tái dán nhiều lần - Giải pháp băng keo một mặt

Dòng băng keo một mặt dán túi của chúng tôi - tesa® Mở & Tái dán dễ dàng tích hợp vào quá trình sản xuất của bạn, trong khi vẫn giữ được thiết kế bao bì hiện tại và cung cấp cho người tiêu dùng một chiếc túi có thể dễ dàng tái dán lại.

Sản phẩm