Quy trình dựng và ngâm

Công đoạn chuẩn bị và phun

Quá trình chuẩn bị và phun có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất cánh tuabin – giúp thực hiện quá trình của bạn nhanh chóng và tin cậy.