Thiết bị điện tử: Máy tính bảng

Băng keo dùng cho các Ứng dụng phổ thông và ứng dụng có yêu cầu khắt khe

Là nhà sản xuất hàng đầu thế giới với các giải pháp băng keo cho ngành công nghiệp điện tử, chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp khác nhau cho các ứng dụng phổ thông cũng như ứng dụng có yêu cầu khắt khe.