tesa_single-sided-packaging-001_dispenser_300dpi

Bảo vệ bề mặt

Băng keo bảo vệ bề mặt được thiết kế để bảo vệ các bề mặt không bị hư hại do mài mòn, mảnh vỡ, các thành phần môi trường, v.v.