Gắn ray sau

Gắn thanh nẹp mặt sau và thanh gia cố

Cho dù bạn muốn gắn thanh nẹp ở mặt sau với các mô đun quang điện, một hệ thống gắn với kính định nhật hoặc một nắp kính với các mô đun nhiệt mặt trời, tesa® ACXplus đều mang lại độ bền và hiệu quả cần thiết.

Sản phẩm