Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt

Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt thường dùng cho sử dụng dây cáp hoặc dây điện.tesa® 51606
Specifications
vải nỉ PET
cao su
800 µm
85 %
tesa® 51616
Specifications
vải nỉ PET
cao su
650 µm
50 %
tesa® 51616 ID
Specifications
vải nỉ PET
cao su
650 µm
35 %
tesa® 51618
Specifications
vải nỉ PET
cao su
250 µm
20 %
tesa® 51628
Specifications
vải nỉ PET
acrylic
270 µm
20 %
tesa® 51608 PV0
Specifications
vải nỉ PET
cao su
280 µm
20 %