Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt

Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt thường dùng cho sử dụng dây cáp hoặc dây điện.tesa® 51606

Specifications
vải nỉ PET
cao su
800 µm
85 %

tesa® 51608 PV0

Specifications
vải nỉ PET
cao su
280 µm
20 %

tesa® 51616

Specifications
vải nỉ PET
cao su
650 µm
50 %

tesa® 51616

Specifications
vải nỉ PET
cao su
650 µm
35 %

tesa® 51618

Specifications
vải nỉ PET
cao su
250 µm
20 %

tesa® 51628

Specifications
vải nỉ PET
acrylic
270 µm
20 %