Băng keo truyền dẫn

Băng keo truyền dẫn hai mặt khác so với loại băng keo hai mặt khác ở chỗ không có lớp nền ở giữa. Loại băng keo này trong suốt và và có độ thích ứng cực kỳ cao, nhưng không cho phép tái định vị dán lại.Hiển thị bộ lọc
tesa® 4900
Specifications
không
acrylic
50 µm
tesa® 4985
Specifications
không
acrylic cải tiến
50 µm
tesa® 52105
Specifications
không
acrylic gốc nước
tesa® 52110
Specifications
không
acrylic gốc nước
tesa® 61562
Specifications
không
đặc trưng
25 µm
tesa® 63303
Specifications
không
đặc trưng
30 µm
tesa® 66007 hợp chất hữu cơ bay hơi thấp (low VOC) tesa® 66013 hợp chất hữu cơ bay hơi thấp (low VOC) tesa® 66022 hợp chất hữu cơ bay hơi thấp (low VOC) tesa® 68105
Specifications
không
acrylic tinh khiết
50 µm
tesa® 75007 hợp chất hữu cơ bay hơi thấp (low VOC) tesa® 75013 hợp chất hữu cơ bay hơi thấp (low VOC)