Băng keo nối giấy

Thường được dùng nhất trong các quy trình sản xuất giấy.Hiển thị bộ lọc
tesa® 4432
Specifications
giấy trơn phẳng
cao su tự nhiên
330 µm
6 %
tesa® 51150 EasySplice® FastLine
Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
100 µm
6 %
tesa® 51157 EasySplice® FastLine Heat
Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
100 µm
6 %
tesa EasySplice® 51250 FastLine TF
Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
80 µm
6 %
tesa CaRes® 51444 PV11
Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
50 µm
6 %
tesa CaRes® 51455 PV11
Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
80 µm
6 %
tesa® 51465 EasySplice® WinderLine
Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
80 µm
6 %
tesa® 51720 EasyBridge
Specifications
giấy trơn phẳng
92 µm
tesa® 51721 EasyBridge
Specifications
giấy trơn phẳng
92 µm
tesa® 51722 EasyBridge
Specifications
giấy trơn phẳng
92 µm
tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus
Specifications
giấy trơn phẳng
100 µm
6 %
tesa CaRes® 51912 PV11
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
90 µm
tesa CaRes® 51913 PV11
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
65 µm
tesa® 51915
Specifications
không
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
50 µm
tesa® 51916
Specifications
không
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
50 µm
tesa® 51917
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
120 µm
tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium
Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
100 µm
6 %
tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium
Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
90 µm
6 %
tesa CaRes® 61445
Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
80 µm
6 %
tesa® 64432
Specifications
giấy trơn phẳng
cao su tự nhiên
300 µm
7 %
tesa CaRes® 51445 PV11
Specifications
giấy trơn phẳng
acrylic cải tiến tan được trong dung môi
80 µm
6 %