Băng keo nối giấy

Thường được dùng nhất trong các quy trình sản xuất giấy.