tesa_single-sided-packaging-002_dispenser_300dpi
Đóng gói

Đóng gói

Cho dù là bìa các tông nhẹ hay nặng, vận chuyển quãng đường ngắn hay đường biển dài ngày, băng keo đóng gói tesa đảm bảo an toàn cho các kiện hàng trong mọi điều kiện.