Gắn thanh gia cố

Gắn thanh gia cố

Thanh gia cố là lựa chọn phù hợp nhằm nâng cao độ bền của mui bằng thép không gỉ. Băng keo xốp của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo để mang lại kết quả cao nhất trong khi vẫn không để lộ liên kết.Để tăng độ bền của mui bằng thép không gỉ, liên kết các thanh gia cố bằng băng keo hai mặt là giải pháp phù hợp. Phương pháp này tạo lên liên kết ẩn, không nhìn thấy được và dễ thực hiện.

Băng keo cho ứng dụng này có thể được dán sẵn và có độ bám dính cao lên thép.

Đọc thêm

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc

tesa® ACXplus 7044 Gray / White

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1000 µm
710 %

tesa® ACXplus 7054 High Transparency

Specifications
Acrylic toàn phần
acrylic tinh khiết
500 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7055 High Transparency

Specifications
Acrylic toàn phần
acrylic tinh khiết
1000 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7063 High Adhesion

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
800 µm
600 %

tesa® ACXplus 7065 High Adhesion

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1200 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7066 High Adhesion

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1500 µm
600 %

tesa® ACXplus 7074

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1000 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7076

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1500 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7078

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2000 µm
1000 %

Tải xuống