Giải pháp băng keo cho vách ngăn văn phòng

Giải pháp băng keo dán siêu chắc cho vách ngăn kính văn phòng

Giải pháp băng keo dán kính của Tesa mang đến kết dính sạch, nhanh chóng, tối ưu và thẩm mỹ cao cho vách ngăn phòng, vách kính văn phòng hoặc vách kính cường lực văn phòng. 

Chứng nhận chất lượng

Chứng nhận

Báo cáo của ift về thử nghiệm tương thích PVB

  • tesa® ACXplus 7078 – báo cáo thử nghiệm số 13-000979-PR01
  • tesa® ACXplus 7058 – báo cáo thử nghiệm số 13-000979-PR02

 

Thử nghiệm cách âm tecnalia

  • tesa® ACXplus 7078 – báo cáo thử nghiệm số 82013-LACUS-IN-40 T2