Dán trong suốt quang học

Băng keo trong suốt quang học (OCA) cho hiệu quả dán vượt trội

Quá trình sản xuất trong phòng sạch của chúng tôi đảm bảo các giải pháp trong suốt có độ trong suốt cao.

Sản phẩm