Lò và Bếp nấu - Gắn panô điều khiển

Gắn màn hình điều khiển

Với nhiều thiết bị gia dụng, các màn hình lớn hơn và nhiều lý do thiết kế khác đã làm gia tăng thêm các yêu cầu khi gắn các màn hình điều khiển. Dán màn hình đã được trang bị sẵn băng keo hai mặt rất hiệu quả và sạch sẽ.

Sản phẩm