Gắn màn hình điều khiển

Với nhiều thiết bị gia dụng, các màn hình lớn hơn và nhiều lý do thiết kế khác đã làm gia tăng thêm các yêu cầu khi gắn các màn hình điều khiển. Dán màn hình đã được trang bị sẵn băng keo hai mặt rất hiệu quả và sạch sẽ.Khi thiết kế của thiết bị gia dụng phát triển hơn, tạo ra nhu cầu cần gắn các màn hình lớn hơn và các bảng điều khiển lên các thiết bị này. Màn hình được trang bị băng keo hai mặt là giải pháp hoàn hảo để quy trình dán sạch sẽ và hiệu quả.

Băng keo hai mặt có độ dày khác nhau. Băng keo phải dễ dàng cắt theo khuôn và có độ bám dính cao lên nhựa và kim loại.

Đọc thêm

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc
tesa® 4928
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 4959
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
3 %
tesa® 4965 Original
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %
tesa® 51571
Specifications
vật liệu không dệt
cao su tổng hợp
160 µm
2 %
tesa® 62854
Specifications
xốp PE
acrylic tinh khiết
800 µm
350 %
tesa® 62932
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
500 µm
270 %
tesa® 62934
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
800 µm
250 %
tesa® 68616
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
130 µm
2 %
tesa® 68644
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 88644
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
160 µm
tesa® 68645
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
120 µm
Tải xuống