Băng keo bằng chất liệu không dệt

Băng keo bằng chất liệu không dệt hai mặt có thể xé bằng tay. Tổng độ dày tương đối thấp có nghĩa băng keo có thể thích ứng tốt với các bề mặt hơi gồ ghề.Hiển thị bộ lọc

tesa® 4914

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
250 µm
3 %

tesa® 4940

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
160 µm

tesa® 4943

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
2 %

tesa® 4959

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
3 %

tesa® 4961

Specifications
giấy trơn phẳng
cao su tự nhiên
205 µm
3 %

tesa® 4962

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
160 µm
3 %

tesa® 4987

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
125 µm
3 %

tesa® 6959

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
3 %

tesa® 51570

Specifications
vật liệu không dệt
cao su tổng hợp
110 µm

tesa® 51571

Specifications
vật liệu không dệt
cao su tổng hợp
160 µm
2 %

tesa® 51575

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic gốc nước
90 µm

tesa® 68614

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 68616

Specifications
vật liệu không dệt

tesa® 68618

Specifications
vật liệu không dệt