Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn kết kết cấu

GIẢI PHÁP BĂNG KEO DÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ: DÁN MẠCH ĐIỆN TỬ, DÁN LOA, DÁN ĂNG TEN, …

tesa cung cấp nhiều dòng băng keo cho dán linh kiện điện tử từ dán bo mạch điện tử, dán viền điện thoại đến băng keo dán chịu nhiệt độ cao, …Giải pháp gắn kết của chúng tôi giúp lắp ráp nhiều loại linh kiện

 

Băng keo phải đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau vì băng keo được dùng để dán linh kiện điện tử khác nhau trong quá trình lắp ráp thiết bị. Chúng tôi có thể đáp ứng mọi thách thức với dòng sản phẩm đa dạng của mình như băng keo dán mạch điện tử hay dán viền điện thoại, … Ngoài độ bám dính cân bằng, đặc tính thẩm thấu tốt, bù đắp khe hở, đặc tính kháng lão hóa ổn định, chúng tôi cung cấp băng keo có thể bóc ra và dán lại được cũng như các sản phẩm băng keo chịu lực đẩy để cố định “quanh gờ”. Ngoài ra, danh mục sản phẩm của chúng tôi cũng bao gồm các sản phẩm quản lý ánh sáng, quản lý nhiệt và truyền điện tiếp đất.

Đọc thêm

Lĩnh vực ứng dụng dán linh kiện điện tử tiêu biểu

 • Gắn thấu kính camera
 • Gắn camera
 • Gắn ăng ten
 • Gắn lô gô
 • Gắn bo mạch điện tử PCB
 • Gắn bo mạch điện tử FPC
 • Gắn bộ phận đệm
 • Gắn lưới
 • Gắn cụm đèn sau
 • Giải pháp cho loa, ví dụ gắn loa, dán màng loa, và gắn vòm loa
Đọc thêm
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn cấu kiện cho loa
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn cấu kiện cho camera
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn cấu kiện cho loa
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn cấu kiện cho thấu kính

Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn bộ phận cho loa

Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn bộ phận cho camera

Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn bộ phận cho loa

Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn bộ phận cho thấu kính

Đặc tính sản phẩm

 • Hiệu quả chống va chạm tuyệt vời
 • Khả năng chịu sốc do bị rơi cao
 • Độ tin cậy chịu nhiệt độ cao trong điều kiện môi trường thay đổi
 • Độ bám dính tuyệt vời
 • Tiện lợi (dán quanh mép, gờ)
 • Có thể dán lại hoặc bóc ra được

Khám phá các sản phẩm ngay bên dưới để thiết bị điện tử của bạn đạt chất lượng cao nhất.

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc
tesa® 4720
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
60 %
tesa® 4900
Specifications
không
acrylic
50 µm
tesa® 4928
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 4942
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
140 µm
50 %
tesa® 4965 Original
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %
tesa® 4967
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %
tesa® 4972
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %
tesa® 4980
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 4982
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 4983
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa® 4985
Specifications
không
acrylic cải tiến
50 µm
tesa® 7100
Specifications
film PET
acrylic
100 µm
80 %
tesa® 7250
Specifications
film PET
acrylic
50 µm
50 %
tesa® 7650
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %
tesa® 8444
Specifications
không
copolyester
100 µm
tesa HAF® 8454
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm
tesa® 8462
Specifications
không
copolyester
50 µm
tesa HAF® 8471
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm
tesa HAF® 8472
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
60 µm
tesa HAF® 8473
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
80 µm
tesa HAF® 8474
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm
tesa® HAF 8475
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm
tesa HAF® 8476
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
150 µm
tesa HAF® 8478
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa® 8853
Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm
tesa® 8854
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 8857
Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm
tesa® 51576
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic
120 µm
tesa® 51928
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 51965
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %
tesa® 51967
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %
tesa® 51972
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %
tesa® 51980
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 51982
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 51983
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa HAF® 58470
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
50 µm
tesa HAF® 58471
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm
tesa HAF® 58473
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
80 µm
tesa HAF® 58474
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm
tesa HAF® 58478
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa HAF® 58492
Specifications
PETP
cao su nitrile / nhựa phenolic
72 µm
tesa HAF® 58493
Specifications
PETP
cao su nitrile / nhựa phenolic
83 µm
tesa® 61140
Specifications
film PET
acrylic tinh khiết
200 µm
90 %
tesa® 61225
Specifications
film PET
đặc trưng
250 µm
60 %
tesa® 61250
Specifications
film PET
đặc trưng
50 µm
50 %
tesa® 63303
Specifications
không
đặc trưng
30 µm
tesa® 63305
Specifications
không
đặc trưng
50 µm
tesa® 63308
Specifications
không
đặc trưng
80 µm
tesa® 68540
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
tesa® 68542
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %
tesa® 68545
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 68547
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 68550
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa® 68552
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %
tesa® 68582
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %
tesa® 68583
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
64 µm
50 %
tesa® 68585
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 68592
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %
tesa® 68594
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 68595
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 68596
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %
tesa® 68597
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %
tesa® 68598
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
250 µm
50 %
tesa® 68599
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
300 µm
50 %
tesa® 68614
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 68644
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 68732
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
tesa® 68737
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 68740
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa® 68745
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 68747
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 68785
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 70315
Specifications
không
đặc trưng
150 µm
tesa® 70410
Specifications
không
đặc trưng
100 µm
tesa® 70413
Specifications
không
đặc trưng
130 µm
tesa® 70430
Specifications
không
đặc trưng
300 µm
tesa HAF® 8451
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa® 60980
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm
tesa® 68105
Specifications
không
acrylic tinh khiết
50 µm
tesa® 68645
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
120 µm
tesa® 68646
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm
tesa® 68735
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
tesa® 68742
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %
tesa® 70415
Specifications
không
đặc trưng
150 µm
tesa® 7160
Specifications
film PET
acrylic
60 µm
80 %
tesa® 7885
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
85 µm
80 %
tesa® 8466
Specifications
vật liệu không dệt
copolyester
150 µm
Tải về