Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn kết kết cấu
GIẢI PHÁP BĂNG KEO DÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ: DÁN MẠCH ĐIỆN TỬ, DÁN LOA, DÁN ĂNG TEN, …

GIẢI PHÁP BĂNG KEO DÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ: DÁN MẠCH ĐIỆN TỬ, DÁN LOA, DÁN ĂNG TEN, …

tesa cung cấp nhiều dòng băng keo cho dán linh kiện điện tử từ dán bo mạch điện tử, dán viền điện thoại đến băng keo dán chịu nhiệt độ cao, …Giải pháp gắn kết của chúng tôi giúp lắp ráp nhiều loại linh kiện

 

Băng keo phải đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau vì băng keo được dùng để dán linh kiện điện tử khác nhau trong quá trình lắp ráp thiết bị. Chúng tôi có thể đáp ứng mọi thách thức với dòng sản phẩm đa dạng của mình như băng keo dán mạch điện tử hay dán viền điện thoại, … Ngoài độ bám dính cân bằng, đặc tính thẩm thấu tốt, bù đắp khe hở, đặc tính kháng lão hóa ổn định, chúng tôi cung cấp băng keo có thể bóc ra và dán lại được cũng như các sản phẩm băng keo chịu lực đẩy để cố định “quanh gờ”. Ngoài ra, danh mục sản phẩm của chúng tôi cũng bao gồm các sản phẩm quản lý ánh sáng, quản lý nhiệt và truyền điện tiếp đất.

Đọc thêm

Lĩnh vực ứng dụng dán linh kiện điện tử tiêu biểu

 • Gắn thấu kính camera
 • Gắn camera
 • Gắn ăng ten
 • Gắn lô gô
 • Gắn bo mạch điện tử PCB
 • Gắn bo mạch điện tử FPC
 • Gắn bộ phận đệm
 • Gắn lưới
 • Gắn cụm đèn sau
 • Giải pháp cho loa, ví dụ gắn loa, dán màng loa, và gắn vòm loa
Đọc thêm
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn cấu kiện cho loa
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn cấu kiện cho camera
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn cấu kiện cho loa
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn cấu kiện cho thấu kính
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn bộ phận cho loa
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn bộ phận cho camera
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn bộ phận cho loa
Thiết bị điện tử: Ứng dụng gắn bộ phận cho thấu kính

Đặc tính sản phẩm

 • Hiệu quả chống va chạm tuyệt vời
 • Khả năng chịu sốc do bị rơi cao
 • Độ tin cậy chịu nhiệt độ cao trong điều kiện môi trường thay đổi
 • Độ bám dính tuyệt vời
 • Tiện lợi (dán quanh mép, gờ)
 • Có thể dán lại hoặc bóc ra được

Khám phá các sản phẩm ngay bên dưới để thiết bị điện tử của bạn đạt chất lượng cao nhất.

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc

tesa® 4720

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
60 %

tesa® 4900

Specifications
không
acrylic
50 µm

tesa® 4928

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 4940

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
160 µm

tesa® 4942

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
140 µm
50 %

tesa® 4965

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %

tesa® 4967

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %

tesa® 4972

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %

tesa® 4980

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 4982

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 4983

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %

tesa® 4985

Specifications
không
acrylic cải tiến
50 µm

tesa® 7100

Specifications
film PET
acrylic
100 µm
80 %

tesa® 7160

Specifications
film PET
acrylic
60 µm
80 %

tesa® 7250

Specifications
film PET
acrylic
50 µm
50 %

tesa® 7650

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %

tesa® 7800

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
80 %

tesa® 7885

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
85 µm
80 %

tesa® 8444

Specifications
không
copolyester
100 µm

tesa HAF® 8451

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm

tesa HAF® 8454

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm

tesa® 8462

Specifications
không
copolyester
50 µm

tesa® 8466

Specifications
vật liệu không dệt
copolyester
150 µm

tesa HAF® 8471

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm

tesa HAF® 8472

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
60 µm

tesa HAF® 8473

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
80 µm

tesa HAF® 8474

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm

tesa® HAF 8475

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm

tesa HAF® 8476

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
150 µm

tesa HAF® 8478

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm

tesa® 8853

Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm

tesa® 8854

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 8857

Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm

tesa® 51576

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic
120 µm

tesa® 51928

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 51965

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %

tesa® 51967

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %

tesa® 51972

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %

tesa® 51980

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 51982

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 51983

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %

tesa HAF® 58470

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
50 µm

tesa HAF® 58471

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm

tesa HAF® 58473

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
80 µm

tesa HAF® 58474

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm

tesa HAF® 58478

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm

tesa HAF® 58492

Specifications
PET
cao su nitrile / nhựa phenolic
72 µm

tesa HAF® 58493

Specifications
PET
cao su nitrile / nhựa phenolic
83 µm

tesa® 60980

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm

tesa® 61140

Specifications
film PET
acrylic tinh khiết
200 µm
90 %

tesa® 61225

Specifications
film PET
đặc trưng
250 µm
60 %

tesa® 61250

Specifications
film PET
đặc trưng
50 µm
50 %

tesa® 63303

Specifications
không
đặc trưng
30 µm

tesa® 63305

Specifications
không
đặc trưng
50 µm

tesa® 63308

Specifications
không
đặc trưng
80 µm

tesa® 68105

Specifications
không
acrylic tinh khiết
50 µm

tesa® 68540

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm

tesa® 68542

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %

tesa® 68545

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 68547

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 68550

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %

tesa® 68552

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %

tesa® 68582

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %

tesa® 68583

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
64 µm
50 %

tesa® 68585

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 68594

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 68595

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 68596

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %

tesa® 68597

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %

tesa® 68598

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
250 µm
50 %

tesa® 68599

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
300 µm
50 %

tesa® 68614

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 68644

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 68645

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
120 µm

tesa® 68646

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm

tesa® 68732

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm

tesa® 68735

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm

tesa® 68737

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 68740

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %

tesa® 68742

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %

tesa® 68745

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 68747

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 68785

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 70315

Specifications
không
đặc trưng
150 µm

tesa® 70410

Specifications
không
đặc trưng
100 µm

tesa® 70413

Specifications
không
đặc trưng
130 µm

tesa® 70415

Specifications
không
đặc trưng
150 µm

tesa® 70430

Specifications
không
đặc trưng
300 µm

Tải về