Đóng gói cốc bánh

Đóng gói hộp bánh

Chúng tôi cung cấp các loại băng keo để đóng gói thùng, hộp, cốc đựng bánh kẹo với các màu sắc khác nhau.