Lính cứu hỏa giữa khói lửa

Đã được chứng minh và đáng tin cậy: các giải pháp băng keo chống cháy không chứa halogen của chúng tôi

Hãy để chúng tôi giới thiệu ngắn gọn về tesa® flameXtinct

Dòng sản phẩm chống cháy tesa®

PE foam backing tesa® flameXtinct 45001
Lớp nền xốp PE:
tesa® flameXtinct 45001
10_Illustr Filmic & Vlies Produkte_300dpi
Lớp nền phim và vải không dệt:
tesa® flameXtinct 45051
tesa® 58372
tesa® 58373
tesa® 58375
Acrylic core backing tesa® flameXtinct 45063 and 45065
Lớp nền xốp acrylic:
tesa® flameXtinct 45063
tesa® flameXtinct 45065

Giải pháp sản phẩm của chúng tôi dành cho bạn

Giải pháp sản phẩm của chúng tôi dành cho bạn

Nhanh chóng và dễ dàng: các dòng sản phẩm chống cháy của chúng tôi

FlameRetardant Table
Converter Experts

Liên hệ với nhóm Chuyên gia của chúng tôi để nhận mẫu miễn phí

Giải thích các yêu cầu ứng dụng của bạn cho Chuyên gia tesa® và lấy mẫu băng keo phù hợp để kiểm tra ngay lập tức.

Quy trình thử nghiệm và chứng nhận các giải pháp tesa®

29_Icon_Zertifikat_300dpi

R & D toàn diện và hỗ trợ phòng thí nghiệm

Trung tâm Giải pháp Khách hàng của chúng tôi cung cấp thử nghiệm độc quyền bằng cách phân tích các vật liệu tiêu chuẩn công nghiệp kết hợp với các giải pháp băng dính của chúng tôi. Các thử nghiệm tùy chỉnh cho các vật liệu đặc biệt cũng có thể được thực hiện để chứng nhận các kết hợp riêng lẻ. Ví dụ, chúng tôi kiểm tra tính năng kết dính, tính dễ cháy (dựa trên UL 94) và kiểm tra chu kỳ khí hậu. Trong một số trường hợp, những điều này vượt quá những gì mà các tiêu chuẩn tương ứng yêu cầu đối với sản phẩm của chúng tôi và là cơ sở cho chất lượng vượt trội của các giải pháp băng keo của chúng tôi.

Tìm tất cả thông tin về sản phẩm: