tesa-marine-industry-tape-for-surface-protection-boat-stairs

Bảo vệ cầu thang

Băng keo bảo vệ bề mặt của chúng tôi cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp đối với các bề mặt nhạy cảm trên cầu thang trên thuyền.

Băng keo bảo vệ dành cho cầu thang trên thuyền của chúng tôi, đặc biệt khi kết hợp với các màng bảo vệ, cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp để tránh hư hạitừ các các vết xước, bụi hoặc chất bẩn trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa trên thuyền.   

Băng keo bảo vệ cầu thang trên thuyền