tesa-marine-industry-tape-for-surface-protection-boat-stairs

Bảo vệ cầu thang

Băng keo bảo vệ bề mặt của chúng tôi cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp đối với các bề mặt nhạy cảm trên cầu thang trên thuyền.

Băng keo bảo vệ cầu thang trên thuyền