tesa-marine-industry-tape-for-surface-protection-boat-stairs

Bảo vệ cầu thang

Băng keo bảo vệ bề mặt của chúng tôi cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp đối với các bề mặt nhạy cảm trên cầu thang trên thuyền.Băng keo bảo vệ dành cho cầu thang trên thuyền của chúng tôi, đặc biệt khi kết hợp với các màng bảo vệ, cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp để tránh hư hạitừ các các vết xước, bụi hoặc chất bẩn trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa trên thuyền.   

Băng keo bảo vệ cầu thang trên thuyền

Hiển thị bộ lọc
tesa® 4319
Specifications
Giấy có mật độ thô ráp cao
cao su tự nhiên
375 µm
58 %
tesa® 4651
Specifications
vải phủ keo acrylic
cao su tự nhiên
310 µm
13 %
tesa® 4662
Specifications
vải được phủ PE
cao su tự nhiên
230 µm
18 %
tesa® 4688
Specifications
vải ép PE
cao su tự nhiên
260 µm
9 %
tesa® 4848 PV1
Specifications
film PE
acrylic
48 µm
200 %
tesa® 4661
Specifications
vải phủ keo acrylic
cao su tự nhiên
300 µm
12 %