Gắn đĩa bánh đà

Gắn đĩa bánh đà

Băng keo nhựa và băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt: Vật liệu trong suốt có thể được gắn lên bề mặt bằng nhựa trên bánh đà bằng một miếng băng keo cắt sẵn.