Gắn đĩa bánh đà

Gắn đĩa bánh đà

Băng keo nhựa và băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt: Vật liệu trong suốt có thể được gắn lên bề mặt bằng nhựa trên bánh đà bằng một miếng băng keo cắt sẵn.

Băng keo hai mặt là giải pháp hoàn hảo để gắn vật liệu trong suốt lên bánh đà. Đặc biệt, băng keo nhựa hoặc băng keo có lớp nền là vật liệu không dệt có những đặc tính tốt cho ứng dụng này.

Do vật liệu của bánh đà chủ yếu làm bằng nhựa, nên băng keo cần bám dính tốt vào vật liệu này. Ngoài ra, băng keo hai mặt cần có thể cắt thành miếng sẵn và có lớp nền thích ứng cao để bám dính vào các bề mặt gồ ghề.