Tải xuống tài liệu kỹ thuật về phương pháp tối ưu hóa sản lượng in flexo

Nếu bạn đang gặp phải một số vấn đề phức tạp trong quá trình dán bản in flexo, hãy tham khảo tài liệu kỹ thuật của chúng tôi bởi tài liệu này đề cập đến các vấn đề phổ biến nhất mà máy in có thể gặp phải, kèm theo một số mẹo và thủ thuật nhằm khắc phục những sự cố đó.
Nhận tài liệu kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ để bắt đầu tìm hiểu các mẹo và thủ thuật nhằm tránh những vấn đề phổ biến này.
 
Theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ theo cách phù hợp với bản chất của yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của bạn.
Something went wrong. Please try again later.
Success!

Thank you for contacting us

We will be in touch with you shortly to talk through our Flexographic Plate Mounting solutions.

microscopic-view-tesa-softprint-fe-x-ea-liner

Các sản phẩm băng keo dán bản in tesa® Softprint FE-X EA