Thiết bị – Cố định bếp nấu khi vận chuyển

Cố định an toàn bếp nấu để vận chuyển

Bếp nấu kim loại được cố định bằng băng keo nhằm tránh bị dịch chuyển và trầy xước. Băng keo cũng có thể cố định màng phim hoặc các tấm bìa khác.

Sản phẩm