Hộp mực - Bảo vệ màng phim

Hộp mực - Màng phim bảo vệ

Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt: Bảo vệ lớp niêm phong mực bằng liên kết chặt chẽ vào lớp lót PET.