Băng keo chống trơn trượt

Băng keo chống trơn trượt là cách lý tưởng để bảo vệ và ngăn ngừa trượt trên bề mặt như cầu thang, bậc thang, cầu nâng, nhà lưu động và nhà xe lưu động, và tại các khu vực công tác khác.