Đối tác giải pháp băng keo của bạn cho ngành công giấy và in ấn

Các ngành công nghiệp giấy, in ấn, và quy trình gia công cuộn

Băng keo nối giấy hay màng phim và dán bản in flexo là một vài ví dụ về chủng loại sản phẩm hoàn chỉnh của chúng tôi dùng cho sản xuất và gia công cuộn vật liệu.



Ứng dụng băng keo

Phân khúc thị trường


Quá trình sản xuất của bạn là nhiệm vụ của chúng tôi

pwp_mission_2016_v3
00:00

Công nghệ và Xu hướng