Đối tác giải pháp băng keo của bạn cho ngành công giấy và in ấn

Ngành in ấn, giấy và xử lý liên kết các guồng giấy

Việc dán nối các cuộn giấy hoặc cuộn phim, dán bản in vào trục in và băng keo dán bảng in Flexo chỉ là một vài ví dụ trong phạm vi hoàn chỉnh của chúng tôi về sản xuất và xử lý quy trình in ấn guồng giấy

Xử lý màng film: Máy in bao bì
Đây là cách quý khách có thể dễ dàng nối các màng film có độ trượt cao
Giải quyết vấn đề nối các vật liệu dạng film có độ trượt và tạo ra hệ số ma sát thấp
Happy flexo printer with tesa support team
Bí mật đằng sau mỗi chiếc máy in hạnh phúc
Nhóm hỗ trợ cá nhân gồm các chuyên gia về băng keo cho mọi nhu cầu về in flexo