Giải pháp băng keo tesa® cho ngành công nghiệp giấy & in ấn

Ngành in ấn, giấy và xử lý liên kết các guồng giấy

Việc dán nối các cuộn giấy hoặc cuộn phim, dán bản in vào trục in và băng keo dán bảng in Flexo chỉ là một vài ví dụ trong phạm vi hoàn chỉnh của chúng tôi về sản xuất và xử lý quy trình in ấn guồng giấy.

Ứng dụng chất kết dính

Phân khúc thị trường

Tin mới nhất

consumer-goods-packaging-production-mondi-austria

Tại Mondi, cam kết bền vững là một phần của chiến lược phát triển

Một phần lợi ích: giảm thiểu chất thải trong quá trình in flexo, được hỗ trợ bởi tesa® Twinlock
Dán bản in với tesa® Twinlock tại Walki

Các mục tiêu bền vững đáng chú ý và hiệu quả lắp tấm in tại Walki

Tại Walki ở Jatne (Ba Lan), các mục tiêu bền vững đầy tham vọng và việc sử dụng tesa® Twinlock đi đôi với nhau