Thiết bị - Gắn biểu tượng

Gắn biểu tượng

Với băng keo hai mặt, có thể gắn biểu tượng mà không cần đục thủng các lớp nền kim loại hoặc nhựa - giải pháp lý tưởng khi được dán sẵn băng keo trước.

Sản phẩm