Băng keo lõi acrylic

Băng keo tesa® ACXplus mang lại gắn kết mạnh mẽ và lâu dài vì băng keo acrylic có đặc tính thẩm thấu tối ưu và thích ứng hóa học với các bề mặt.Hiển thị bộ lọc

tesa® ACXplus 6808

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
800 µm
600 %

tesa® ACXplus 6812

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1200 µm
600 %

tesa® ACXplus 6815

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1500 µm
600 %

tesa® ACXplus 7044 Gray / White

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1000 µm
710 %

tesa® ACXplus 7054 High Transparency

Specifications
Acrylic toàn phần
acrylic tinh khiết
500 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7055 High Transparency

Specifications
Acrylic toàn phần
acrylic tinh khiết
1000 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7056 High Transparency

Specifications
Acrylic toàn phần
acrylic tinh khiết
1500 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7058 High Transparency

Specifications
Acrylic toàn phần
acrylic tinh khiết
2000 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7062 High Adhesion

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
500 µm
600 %

tesa® ACXplus 7063 High Adhesion

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
800 µm
600 %

tesa® ACXplus 7065 High Adhesion

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1200 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7066 High Adhesion

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1500 µm
600 %

tesa® ACXplus 7072

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
500 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7074

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1000 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7076

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1500 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7078

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2000 µm
1000 %

tesa® ACXplus 7092 LSE Performer

Specifications
acrylic xốp
đặc trưng
500 µm
1500 %

tesa® ACXplus 7094

Specifications
acrylic xốp
đặc trưng
1000 µm
1500 %

tesa® ACXplus 7096 LSE Performer

Specifications
acrylic xốp
đặc trưng
1500 µm
1500 %

tesa® ACXplus 7098 LSE Performer

Specifications
acrylic xốp
đặc trưng
2000 µm
1500 %

tesa® ACXplus 7805

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1400 %

tesa® ACXplus 7808

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1400 %

tesa® ACXplus 7811

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1400 %

tesa® ACXplus 7812

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1400 %

tesa® ACXplus 7815

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1400 %

tesa® ACXplus 62680

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
800 µm

tesa® ACXplus 62692

Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1200 µm

tesa® ACXplus 70725

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2400 µm
1000 %

tesa® ACXplus 70730

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2900 µm
1000 %

tesa® ACXplus 70740

Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
3900 µm
1000 %