Băng keo lõi acrylic

Băng keo tesa ® ACXplus mang lại gắn kết mạnh mẽ và lâu dài vì băng keo acrylic có đặc tính thẩm thấu tối ưu và thích ứng hóa học với các bề mặt.Hiển thị bộ lọc
tesa® ACXplus 6808
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
800 µm
600 %
tesa® ACXplus 6812
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1200 µm
600 %
tesa® ACXplus 6815
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1500 µm
600 %
tesa® ACXplus 7044 Gray / White
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1000 µm
710 %
tesa® ACXplus 7054 High Transparency
Specifications
Acrylic toàn phần
acrylic tinh khiết
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7055 High Transparency
Specifications
Acrylic toàn phần
acrylic tinh khiết
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7056 High Transparency
Specifications
Acrylic toàn phần
acrylic tinh khiết
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7058 High Transparency
Specifications
Acrylic toàn phần
acrylic tinh khiết
2000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7062 High Adhesion
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
500 µm
600 %
tesa® ACXplus 7063 High Adhesion
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
800 µm
600 %
tesa® ACXplus 7065 High Adhesion
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1200 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7066 High Adhesion
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1500 µm
600 %
tesa® ACXplus 7072
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7074
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7092 LSE Performer
Specifications
acrylic xốp
đặc trưng
500 µm
1500 %
tesa® ACXplus 7094
Specifications
acrylic xốp
đặc trưng
1000 µm
1500 %
tesa® ACXplus 7096 LSE Performer
Specifications
acrylic xốp
đặc trưng
1500 µm
1500 %
tesa® ACXplus 7098 LSE Performer
Specifications
acrylic xốp
đặc trưng
2000 µm
1500 %
tesa® ACXplus 7805
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
500 µm
1400 %
tesa® ACXplus 7808
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
800 µm
1400 %
tesa® ACXplus 7811
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1100 µm
1400 %
tesa® ACXplus 7812
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1200 µm
1400 %
tesa® ACXplus 7815
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1500 µm
1400 %
tesa® ACXplus 62680
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
800 µm
tesa® ACXplus 62692
Specifications
acrylic xốp
acrylic cải tiến
1200 µm
tesa® ACXplus 70725
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2400 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70730
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2900 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70740
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
3900 µm
1000 %