Băng keo chuyên dụng của Tesa dùng cho xe tải

Sửa chữa

Băng keo vải cải thiện quy trình sản xuất: giúp sửa chữa những hư hỏng nhỏ với nỗ lực tối thiểu.