Trong quá trình vận chuyển giá kính và ngăn kéo lỏng được cố định bằng băng keo chằng buộc.

Phương pháp bảo vệ cải tiến

Sau khi nỗ lực nhiều trong việc sản xuất các thiết bị gia dụng tốt nhất, đừng phó mặc quá trình vận chuyển cho may rủi. Hãy sử dụng các giải pháp của chúng tôi để vận chuyển an toàn.Giải pháp của chúng tôi cho vận chuyển an toàn