Bảo vệ vĩnh viễn

Các bề mặt hoặc điểm nhạy cảm thường xuyên sử dụng có thể được bảo vệ tốt nhất bằng các giải pháp lâu bền của chúng tôi để bảo vệ vĩnh viễn.Hiển thị bộ lọc
tesa® 51206
Specifications
PE
acrylic tinh khiết
114 µm
300 %
tesa® 54994 PV0
Specifications
film PU
acrylic
260 µm
460 %
tesa® 54995 PV0
Specifications
film PU
acrylic
285 µm
270 %
tesa® 7190
Specifications
Film PVC
acrylic
185 µm
250 %