Bảo vệ vĩnh viễn

Các bề mặt hoặc điểm nhạy cảm thường xuyên sử dụng có thể được bảo vệ tốt nhất bằng các giải pháp lâu bền của chúng tôi để bảo vệ vĩnh viễn.Hiển thị bộ lọc

tesa® 7190

Specifications
Film PVC
acrylic
185 µm
250 %

tesa® 51206

Specifications
PE
acrylic tinh khiết
114 µm
300 %

tesa® 51207

Specifications
PE
acrylic tinh khiết
114 µm
340 %

tesa® 54994 PV0

Specifications
film PU
acrylic
260 µm
460 %

tesa® 54995 PV0

Specifications
film PU
acrylic
285 µm
270 %