Các giải pháp băng keo tesa cho máy photocopy và máy in

Băng keo cho Máy photocopy và Máy in

Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp băng keo – chẳng hạn như gắn lắp, đóng gói, bảo vệ bề mặt và vận chuyển an toàn – cho các nhà sản xuất máy photocopy và máy in.