tesa cung cấp dòng sản phẩm hoàn chỉnh cho các ứng dụng gắn kết cho máy photocopy và máy in.

Băng keo cho Máy photocopy và Máy in

Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp băng keo – chẳng hạn như gắn lắp, đóng gói, bảo vệ bề mặt và vận chuyển an toàn – cho các nhà sản xuất máy photocopy và máy in.