tesa cung cấp dòng sản phẩm hoàn chỉnh cho các ứng dụng gắn kết cho máy photocopy và máy in.

Băng keo cho máy photocopy và máy in

Chúng tôi cung cấp vô số giải pháp băng keo - ví dụ như gắn, quấn, bảo vệ bề mặt, và đảm bảo an toàn khi vận chuyển - cho các nhà sản xuất máy photocopy và máy in.Băng keo cho máy photocopy và máy in