kho công nghiệp // lưu trữ thương mại

Băng keo đóng gói bên ngoài

Các giải pháp băng keo đóng gói bên ngoài của chúng tôi cho phép bạn dán hũ nắp thực phẩm, đóng các kệ vận chuyển và hộp bìa cứng một cách đáng tin cậy. 

Dòng sản phẩm cho các ứng dụng đóng gói bên ngoài

Tất cả những nỗ lực bạn dành cho việc thiết kế và sản xuất sản phẩm tốt nhất nên được bảo vệ tốt ưu bằng cách vận chuyển hiệu quả và đáng tin cậy. Các giải pháp của chúng tôi cho các ứng dụng đóng gói bên ngoài mang lại cả hiệu quả và độ tin cậy cao, đồng thời cung cấp bền vững các tính năng sản phẩm tối ưu. Chúng tôi cung cấp các giải pháp khác nhau cho các môi trường vận chuyển và lưu trữ khác nhau. Từ các giải pháp cho việc vận chuyển, đóng gói các thùng hàng các tông vượt tiêu chuẩn đã sẵn sàng lên kệ cho đến việc dán để mở hộp không cần dao - bạn sẽ tìm thấy đúng loại băng keo đóng gói bạn cần dùng trong các sản phẩm của chúng tôi.