Bảo vệ bề mặt cho các ứng dụng trong nhà

Giải pháp hoàn hảo để bảo vệ sản phẩm khi di chuyển giữa các quy trình sản xuất hoặc trong lưu trữ ở môi trường trong nhà.Hiển thị bộ lọc
tesa® 4287
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
144 µm
35 %
tesa® 4848 PV1
Specifications
film PE
acrylic
48 µm
200 %
tesa® 51132
Specifications
film PE
acrylic
85 µm
250 %
tesa® 51134
Specifications
film PE
acrylic
84 µm
200 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
110 µm
35 %
tesa® 64294 PV0
Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
107 µm
30 %