Bảo vệ bề mặt cho các ứng dụng trong nhà

Giải pháp hoàn hảo để bảo vệ sản phẩm khi di chuyển giữa các quy trình sản xuất hoặc trong lưu trữ ở môi trường trong nhà.Hiển thị bộ lọc

tesa® 4287

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %

tesa® 4289

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
144 µm
35 %

tesa® 4289

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
150 µm
35 %

tesa® 4848 PV1

Specifications
film PE
acrylic
48 µm
200 %

tesa® 51132

Specifications
film PE
acrylic
85 µm
250 %

tesa® 51134

Specifications
film PE
acrylic
84 µm
200 %

tesa® 51136 PV0

Specifications
film PE
acrylic
105 µm
300 %

tesa® 64284

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
110 µm
35 %

tesa® 64294

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
107 µm
30 %