Băng keo vải

Băng keo cho ứng dụng bó yêu cầu có lực giữ lớn hơn.Hiển thị bộ lọc

tesa® 4651

Specifications
vải phủ keo acrylic
cao su tự nhiên
310 µm
13 %

tesa® 4671

Specifications
vải phủ keo acrylic
cao su tự nhiên
280 µm
9 %

tesa® 4688

Specifications
vải ép PE
cao su tự nhiên
260 µm
9 %

tesa® 53799

Specifications
vải ép PE
cao su tự nhiên
310 µm
11 %