Băng keo giảm rung chấn

Băng keo được thiết kế riêng để giảm thiểu di chuyển và giảm rung hay tiếng ồn trên nhiều ứng dụng khác nhau.tesa® 51606
Specifications
vải nỉ PET
cao su
800 µm
85 %
tesa® 51616
Specifications
vải nỉ PET
cao su
650 µm
50 %
tesa® 51616 ID
Specifications
vải nỉ PET
cao su
650 µm
35 %
tesa® 60606 PV1
Specifications
vải nỉ PET
acrylic cải tiến
760 µm
85 %
tesa® 60608 PV1
Specifications
vải nỉ PET
acrylic cải tiến
250 µm
17 %
tesa® 60608 PV2
Specifications
vải nỉ PET
acrylic cải tiến
250 µm
23 %
tesa® 51608 PV0
Specifications
vải nỉ PET
cao su
280 µm
20 %