Băng keo giảm rung chấn

Băng keo được thiết kế riêng để giảm thiểu di chuyển và giảm rung hay tiếng ồn trên nhiều ứng dụng khác nhau.tesa® 51606

Specifications
vải nỉ PET
cao su
800 µm
85 %

tesa® 51608 PV0

Specifications
vải nỉ PET
cao su
280 µm
20 %

tesa® 51616

Specifications
vải nỉ PET
cao su
650 µm
50 %

tesa® 60606 PV1

Specifications
vải nỉ PET
acrylic cải tiến
850 µm
85 %

tesa® 60608 PV1

Specifications
vải nỉ PET
acrylic cải tiến
250 µm
17 %

tesa® 60608 PV2

Specifications
vải nỉ PET
acrylic cải tiến
250 µm
23 %