Bảo vệ Bề mặt - Ngành Công nghiệp ô tô

Chúng tôi là đối tác phù hợp của các Nhà cung ứng sản xuất ô tô

Từ buồng lái cho đến các hệ thống cửa - chúng tôi biết các nhà cung ứng và yêu cầu của họ về băng keo dùng trong ngành ô tô.